Tổng hợp luật môi trường VN có hiệu lực

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tổng hợp luật môi trường VN có hiệu lực

Mình là dân tư vấn môi trường mà nhìn vào các văn bản luật môi trường Việt Nam mà thấy như mê hồn trận rồi, không biết các bạn khác thế nào. Để giải quyết được vấn đề trên thì lập ra 1 topic tổng hợp là điều rất rất nên làm.

Nếu các bạn nào download từ link này thì nhấn vào cám ơn để vui lòng người viết coi như sự ủng hộ và khích lệ nhé :56:
Tất cả đều miễn phí cho các bạn ^_^

Yêu Môi Trường 1 cách khoa học trước tiên phải hiểu luật và luật.

Luật bảo vệ môi trường - 2005
Nghị định 21 bổ sung Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường

Nghị định xử phạt vi phạm ô nhiễm môi trường
Nghị định 117/2009/NĐ-CP thay thế NĐ 81/2006/NĐ-CP nè
Nghị định số 81/2006/NĐ-CP

Nghị định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp
Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước
Thông tư số 09 /2009/TT-BXD

Ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động bảo vệ môi trường
nghị định 04/2009 Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Nghị định 117 về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch

Chất thải rắn
Nghị định số 59/2007 về Quản lý chất thải rắn
Nghị định 174/2007/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn


Thông tư số 04/2009/TT- BYT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Topic này đang được update
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop