TỔNG HỢP MỘT SỐ MẪU MSDS [Part 1]

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dưới đây là list danh sách MSDS một số chất:
1. CaCO3
2. 2,4-PENTANEDIONE
3. ACIDE ACETIC
4. AMMONIUM ACETATE
5. CuSO4
6. ETHYLENE VINYL ACETATE
7. FORMALDEHYDE
8. ACIDE SULFURIC
9. ACIDE NITRIC
10. LPG
....
Còn rất nhiều nữa, mình chỉ liệt kê 1 phần. Các bạn download ở phần đính kèm nhé.
Khuyến cáo: Nội dung MSDS các bạn chỉ xem thêm thông tin, mẫu MSDS này không theo Phụ lục 17 thông tư 28/2010/TT-BCT
 

Đính kèm

 • CaCO3.doc
  41 KB · Lượt xem: 2,344
 • CH3COCH2COCH3.doc
  88 KB · Lượt xem: 1,292
 • CH3COOH.doc
  48 KB · Lượt xem: 1,103
 • CH3COONH4.doc
  82.5 KB · Lượt xem: 1,217
 • CuSO4.doc
  44.5 KB · Lượt xem: 1,392
 • EthyleneVinylAcetate.doc
  83 KB · Lượt xem: 1,613
 • Formaldehyde.doc
  101.5 KB · Lượt xem: 3,982
 • H2SO4.doc
  48.5 KB · Lượt xem: 1,212
 • HNO3.doc
  48 KB · Lượt xem: 1,435
 • LPG.doc
  720.9 KB · Lượt xem: 1,534
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn

Đính kèm

 • msds al_oh_3 tt28_vietnam.pdf
  246.1 KB · Lượt xem: 1,108
 • msds al2_so4_3 tt28_vietnam.pdf
  214.3 KB · Lượt xem: 1,547
 • msds cacl2 tt28_vietnam.pdf
  237.5 KB · Lượt xem: 630
 • msds cl2 tt28_vietnam.pdf
  925.9 KB · Lượt xem: 3,048
 • msds dap tt28_vietnam.pdf
  283.1 KB · Lượt xem: 802
 • msds h3po4 tt28_vietnam.pdf
  295.3 KB · Lượt xem: 2,389
 • msds hcl 32 tt28_vietnam.pdf
  283.3 KB · Lượt xem: 1,288
 • msds kcl tt28_vietnam.pdf
  249.6 KB · Lượt xem: 1,393
 • msds map tt28_vietnam.pdf
  241.2 KB · Lượt xem: 1,169
 • msds mgso4 tt28_vietnam.pdf
  221.2 KB · Lượt xem: 960
scroll-topTop