Ứng dụng Gom Rác GRAC

TỔNG HỢP MỘT SỐ MẪU MSDS [Part 2]

#1

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tiếp theo:
31. Axit Sulfuric 98%
32. CMS Dạng Lỏng
33. GLUTAMIC ACID
34. Hydrochloric Acid HCl 32%
35. L-Lysine Monohydrocloride
36. Monosodium Glutamate
37. POLYGLUTAMIC ACID
38. Sodium Hydroxide NaOH 32%
39. Sodium Hydroxide NaOH 45%
40. Sodium Hydroxide NAOH 50%
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top