Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tống kết nghiên cứu khoa học

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG OXY-DEHYDRO
HOÁ n-BUTAN THÀNH n-BUTEN
Link được ẩn phía dưới
[HIDE="10"]http://uploadingit.com/files/217045_r9o5w/12hoahoc.pdf[/HIDE]
[HIDE-REPLY]http://uploadingit.com/files/217045_r9o5w/12hoahoc.pdf[/HIDE-REPLY]
 
Top