TỔNG QUANG VỀ OHSAS 18001

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bài giảng của thầy Bảo - (Bách Khoa) về Tổng quan OASHS 18001. Thích hợp cho những bạn tìm hiểu về hệ thống này.
Nội dung bài giảng gồm:
- Khái niệm OASHS 18001
- Lịch sử hình thành
- Chức năng
- Mục đích
- Đối tượng áp dụng
- Phạm vi áp dụng
- Lý do áp dụng
- Lợi ích áp khi áp dụng

Nguồn: Sưu tầm
 

Đính kèm

scroll-topTop