Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

TỔNG QUANG VỀ OHSAS 18001

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bài giảng của thầy Bảo - (Bách Khoa) về Tổng quan OASHS 18001. Thích hợp cho những bạn tìm hiểu về hệ thống này.
Nội dung bài giảng gồm:
- Khái niệm OASHS 18001
- Lịch sử hình thành
- Chức năng
- Mục đích
- Đối tượng áp dụng
- Phạm vi áp dụng
- Lý do áp dụng
- Lợi ích áp khi áp dụng

Nguồn: Sưu tầm
 

Đính kèm

Top