toolbox meeting trong an toàn như thế nào?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong xây dựng đây là họp nội bộ
Cuộc họp tổ chức vào mỗi đầu giờ buổi sáng để phổ biến nội dung công việc trong ngày giữa cán bộ kỹ thuật và công nhân bao gồm: nội quy làm việc, chất lượng, an toàn,.....
Có công ty dành 15 phút để tập thể dục và phổ biến lại nội quy làm việc, quy chế làm việc, an toàn lao động,...
 

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nó là bước quan trọng trong công việc an toàn
Đầu tiên giám sát sẽ lấy cái hộp chứa dụng cụ làm việc, anh ta sẽ đưa dụng cụ cho từng người và nêu rõ công dụng của nó, mối nguy và biện pháp an toàn của dụng cụ đó, hỉu đơn giản vậy dễ hiểu hơn. T.T như thế mới gọi toolbox meetting , hj,
công việc của người giám sát an toàn đầy tính nhân văn ^^ Người có kinh nghiệm thì gừng càng già càng cay.:)
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Toolbox meetings are a way for information to be provided to workers, and for workers to have their say about hazards/controls, incidents/accidents, work processes and company procedures. The Health and Safety in Employment Act 1992 places duties on employers to provide their staff with opportunities to participate in safety activities.

Structure of Meetings

Toolbox meetings should be run on a regular basis and run for 10-15 minutes. The frequency of meetings will depend on the size, nature and location of the site. Some hazardous activities could require daily meetings, while often a weekly/fortnightly meeting will suffice. Safety meetings for workers should be short and to the point.

Why do we run Safety Meetings?

  • Inform workers of changes to company procedures
  • Identify new hazards and review existing hazards
  • Develop/review hazard controls
  • Discuss/review accident and incident data
  • Employee participation
  • Communication
  • Discuss programmes
  • Develop/review work processes
  • Short training sessions
Record Meetings

Details of meetings should be recorded and kept on file. Record meeting dates, attendees and discussion items. Show follow-up items from previous hazards, accidents and incidents.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop