Toolbox talk là gì

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Toolbox Talk là một cuộc thảo luận nhóm tập trung vào một vấn đề an toàn đặc biệt. Những công cụ này có thể được sử dụng hàng ngày để thúc đẩy nền văn hóa bộ phận an toàn của bạn. Hộp công cụ đàm phán cũng được dùng để tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận về sức khỏe và an toàn trên công trường.
Hiện nay 1 số nơi sẽ lấy chủ đề EBOLA để thảo luận giúp cho anh em cách phòng tránh.
Có thể là 1 cuộc họp 15 phút trước khi làm việc

Hộp công cụ thảo luận có thể được sử dụng mục đích truyền thông về tai nạn, thực hành làm việc an toàn, lập kế hoạch trước nhiệm vụ,....
Trong tiêu chuẩn OHSAS 18001 thì có liên quan đến chữ "tham vấn"
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

Đính kèm

  • toolbox_talks_compressed_gas_cylinders_english_0.pdf
    47.4 KB · Lượt xem: 548
scroll-topTop