TRA CỨU CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

phungdayne

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
banner.png

Tra cứu chỉ số chất lượng môi trường tại Việt Nam

Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index – AQI)
là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí hiện tại hoặc dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong tương lai.

Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. click vào đây để tìm hiểu về chỉ số chất lượng nước

  • Chỉ số AQI tại Hà Nội
  1. Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội
  2. Airvisual – đơn vị thứ 3
  3. Bản đồ chỉ số chất lượng không khí
  • Chỉ số AQI tại TP.HCM
  1. chỉ số chất lượng không khí Việt Nam
  2. Airvisual -đơn vị thứ 3
  3. Bản đồ chỉ số chất lượng không khí
Chất lượng không khí


Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm.

Trong hướng dẫn này chỉ số chất lượng không khí được áp dụng tính cho 02 loại:

– Chỉ số chất lượng không khí theo ngày;

– Chỉ số chất lượng không khí theo giờ.

Mục đích của việc sử dụng chỉ số chất lượng không khí

– Đánh giá nhanh chất lượng không khí một cách tổng quát;

– Có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng không khí;

– Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan;

– Nâng cao nhận thức về môi trường.

Các yêu cầu đối với việc tính toán chỉ số chất lượng không khí

– Chỉ số chất lượng không khí được tính toán riêng cho số liệu của từng trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục đối với môi trường không khí xung quanh;

– AQI được tính toán cho từng thông số quan trắc. Mỗi thông số sẽ xác định được một giá trị AQI cụ thể, giá trị AQI cuối cùng là giá trị lớn nhất trong các giá trị AQI của mỗi thông số;

– Thang đo giá trị AQI được chia thành các khoảng nhất định. Khi giá trị AQI nằm trong một khoảng nào đó, thì thông điệp cảnh báo cho cộng đồng ứng với khoảng giá trị đó sẽ được đưa ra.

Yêu cầu đối với nội dung thông tin công bố về AQI

Yêu cầu đối với nội dung thông tin công bố về AQI bao gồm:

– Tên trạm quan trắc, địa điểm trạm quan trắc;

– Giá trị AQI theo ngày, giá trị AQI theo giờ và mức cảnh báo ô nhiễm tương ứng với mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người;

– Thông số có mức ô nhiễm cao nhất (thông số ứng với giá trị AQI lớn nhất là thông số có mức độ ô nhiễm cao nhất).
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop