Trắc nghiệm kiến thức- Đợt 01, từ 26/06 - 06/07

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về MT bằng Tiếng Anh, đáng lý là sẽ Post vào ngày chủ nhật tuần này, nhưng vì có công việc nên Post trước cho các bạn tham gia
Mổi tuần sẽ có 05 câu hỏi trắc nghiệm về các chủ đề khác nhau, với mức độ từ dễ đến khó.

Câu hỏi tuần 01:
Category: Wastewater
Skill Level: Intermediate

1/ The pretreatment of wastewater typically takes place ___________________.
a) with screens and grit removal
b) before a waste stream enters the collection system
c) in the collection system
d) during primary clarification

2/ An oxidation ditch is most similar to a(n) ______________ process.
a) step-feed
b) extended aeration
c) complete-mix
d) plug flow

3/ Catenary bar is a type of _______________.
a) rectangular clarifier
b) grit classifier
c) screening device
d) skimmer mechanism

4/ Chemical methods for removing nitrogen involve all of the following EXCEPT ___________.
a) breakpoint chlorination
b) ammonia stripping
c) ferric chloride coagulation
d) ion exchange

5/ Which of the following parameters is typically NOT found on an NPDES permit?
a) BOD
b) TSS
c) fecal coliform
d) VSS

Các bạn vào tham gia trã lời trắc nghiệm nhé. Cuối tuần sau sẽ có bài trã lời. tuy nhiên, nếu có ít Reply quá (Tối thiểu 30 reply) thì sẽ dời qua tuần sau. Chúc các bạn thành công :32:
 

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ặc ặc, sao khó quá vậy, dịch ra tiếng việt rồi trả lời

Thực ra các câu hỏi này nếu các bạn hiểu nghĩa, và dịch được sang Tiếng Việt thì không khó lắm. Mình đưa các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh với mục đích để các bạn luyện, và làm tiếng Anh chuyên ngành MT. Chúc các bạn thành công. :32:
 

tre-xanh

Cây công nghiệp
Bài viết
155
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu hỏi TN tuần 01, từ 26/06-> 06/07

Câu hỏi tuần 01:
Category: Wastewater
Skill Level: Intermediate

1/ The pretreatment of wastewater typically takes place ___________________.
a) with screens and grit removal
b) before a waste stream enters the collection system
c) in the collection system
d) during primary clarification

2/ An oxidation ditch is most similar to a(n) ______________ process.
a) step-feed
b) extended aeration
c) complete-mix
d) plug flow

3/ Catenary bar is a type of _______________.
a) rectangular clarifier
b) grit classifier
c) screening device
d) skimmer mechanism

4/ Chemical methods for removing nitrogen involve all of the following EXCEPT ___________.
a) breakpoint chlorination
b) ammonia stripping
c) ferric chloride coagulation
d) ion exchange

5/ Which of the following parameters is typically NOT found on an NPDES permit?
a) BOD
b) TSS
c) fecal coliform
d) VSS

Câu này thấy bác GMO hỏi ko ăn nhập gì vào điều kiện Việt Nam hết à. Nhưng theo em đoán thì là VSS. Vì NPDES = National Pollutant Discharge Elimination System nên tất nhiên nó phải tương tự như bộ tiêu chuẩn nước thải của mình rồi. ==> VSS là lựa chọn cuối.
 

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xem ra cái bài trắc nghiệm này hơi ít người ủng hộ bác Jupiter nhỉ?

Câu hỏi tuần 01:
Category: Wastewater
Skill Level: Intermediate

1/ The pretreatment of wastewater typically takes place ___________________.
a) with screens and grit removal
b) before a waste stream enters the collection system
c) in the collection system
d) during primary clarification

2/ An oxidation ditch is most similar to a(n) ______________ process.
a) step-feed
b) extended aeration
c) complete-mix
d) plug flow

3/ Catenary bar is a type of _______________.
a) rectangular clarifier
b) grit classifier
c) screening device
d) skimmer mechanism

4/ Chemical methods for removing nitrogen involve all of the following EXCEPT ___________.
a) breakpoint chlorination
b) ammonia stripping
c) ferric chloride coagulation giảm N-org
d) ion exchange

5/ Which of the following parameters is typically NOT found on an NPDES permit?
a) BOD
b) TSS
c) fecal coliform
d) VSS
 

rắn hổ mang

Cây công nghiệp
Bài viết
175
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về MT bằng Tiếng Anh, đáng lý là sẽ Post vào ngày chủ nhật tuần này, nhưng vì có công việc nên Post trước cho các bạn tham gia
Mổi tuần sẽ có 05 câu hỏi trắc nghiệm về các chủ đề khác nhau, với mức độ từ dễ đến khó.

Câu hỏi tuần 01:
Category: Wastewater
Skill Level: Intermediate

1/ The pretreatment of wastewater typically takes place ___________________.
a) with screens and grit removal
b) before a waste stream enters the collection system
c) in the collection system
d) during primary clarification

2/ An oxidation ditch is most similar to a(n) ______________ process.
a) step-feed
b) extended aeration
c) complete-mix
d) plug flow

3/ Catenary bar is a type of _______________.
a) rectangular clarifier
b) grit classifier
c) screening device
d) skimmer mechanism

4/ Chemical methods for removing nitrogen involve all of the following EXCEPT ___________.
a) breakpoint chlorination
b) ammonia stripping
c) ferric chloride coagulation
d) ion exchange

5/ Which of the following parameters is typically NOT found on an NPDES permit?
a) BOD
b) TSS
c) fecal coliform
d) VSS

Các bạn vào tham gia trã lời trắc nghiệm nhé. Cuối tuần sau sẽ có bài trã lời. tuy nhiên, nếu có ít Reply quá (Tối thiểu 30 reply) thì sẽ dời qua tuần sau. Chúc các bạn thành công :32:

:gunsmilie: Tiếng anh hơi dốt, chấm điểm dùm nhá
 

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hình như câu hỏi hơi khó nên có ít member tham gia trã lời quá. Nhưng mà câu này đáp án đã có người trã lời đúng hết.
Đó là bác Snow wofl nhà ta. Bác trã lời được 5/5.
Và chia buồn với bác Rắn, bác được 1/5 điểm.
Bác Silent spring bác được 4/5 điểm.
Sẽ đưa ra giải thích sau. Còn bây giờ các bác đons xem câu hỏi của đợt 2:
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?t=2980
 
Sửa lần cuối:

MrDat

Mầm 2 lá
Bài viết
43
Nơi ở
Quảng Ngãi
scroll-topTop