TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

manhtrung

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các anh chị!
Công ty em vừa được đánh giá trách nhiệm xã hội lần đầu. Họ phản hồi 1 số thiếu xót như sau:

Nhà máy chưa đưa ra các kế hoạch:
xử lí rác thải rắn
Sử dụng năng lượng
Tiết kiệm nước

Hiện tại thì em chưa biết phải làm những gì. anh chị nào đã làm qua cái này rồi hay có biểu mẫu gì thì giúp em với. Em cảm ơn!
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các anh chị!
Công ty em vừa được đánh giá trách nhiệm xã hội lần đầu. Họ phản hồi 1 số thiếu xót như sau:

Nhà máy chưa đưa ra các kế hoạch:
xử lí rác thải rắn
Sử dụng năng lượng
Tiết kiệm nước

Hiện tại thì em chưa biết phải làm những gì. anh chị nào đã làm qua cái này rồi hay có biểu mẫu gì thì giúp em với. Em cảm ơn!
xử lí rác thải rắn công nghiệp:
- Cần hợp đồng xử lý
- Hồ sơ năng lực đơn vị xử lý (ĐTM, hợp đồng liên kết,..)
- Biên bản giao nhận
- Báo cáo định kỳ
- kế hoạch phân loại rác
Tiết kiệm nước hay sử dụng năng lượng thì cũng dễ thôi bạn,có gì làm nấy và đưa vào kế hoạch
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thiết lập kế hoạch giảm nước
Kế hoạch giảm nước của bạn nên mô tả cách bạn sẽ giảm sử dụng nước, ai sẽ tham gia và khi nào việc cải tiến sẽ được thực hiện.

Viết kế hoạch giảm nước
Kế hoạch giảm nước của bạn nên được viết một cách súc tích và chứa các yếu tố và thông tin sau:

Phạm vi của chương trình giảm nước, ví dụ như liệu nó sẽ bao gồm toàn bộ khu vực hay chỉ một khu vực hoặc bộ phận, và liệu chỉ có nước sẽ được xử lý đồng thời hay nước và chất gây ô nhiễm.
Một thời gian biểu bao gồm tất cả các hoạt động theo kế hoạch. Chương trình tổng thể có thể kéo dài 12 tháng hoặc hơn vì vậy các cột mốc hàng tháng có thể quan trọng.
Một mô tả về những người có liên quan. Bạn có thể muốn liên quan đến đại diện từ mỗi bộ phận quan trọng bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp lớn hơn có thể muốn chỉ định một trưởng nhóm hoặc nhà vô địch để ủng hộ việc giảm thiểu nước và nước thải trong toàn doanh nghiệp.
Nhu cầu đào tạo của bất cứ ai tham gia vào công việc.
Các cách thúc đẩy nhận thức và truyền đạt tiến bộ đến phần còn lại của trang web. Bạn cũng nên xác định cách bạn sẽ báo cáo thường xuyên cho quản lý cấp cao.
Các nguồn lực cần thiết để thực hiện chương trình và liệu những điều này đã được phê duyệt.
Làm thế nào bạn sẽ đạt được những cải tiến liên tục.
Một định nghĩa về phương pháp hệ thống mà doanh nghiệp của bạn sẽ áp dụng.
 
scroll-topTop