Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

leeahnjun

Cây công nghiệp
Bài viết
279
Nơi ở
Tp Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người hôm nay

Giữa con người và tự nhiên có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, bởi vậy mà bất kì hành động nào của con người cũng có thể tác động đến môi trường, đó có thể là tác động tốt hoặc tác động xấu, tùy theo nhận thức, mục đích của mỗi con người. Môi trường sống của Trái đất không phải của riêng bất kì ai, đó là nơi con người cùng nhau chung sống, cùng nhau tồn tại và phát triển, bất cứ hành động tiêu cực nào cũng là một mối đe dọa trực tiếp đối với loài người, môi trường sống tốt hay xấu là phụ thuộc hoàn toàn vào chính con người.

Con người cùng nhau sinh tồn và phát triển trong một không gian chung, đó là không gian của tự nhiên, hay cong gọi là môi trường sống. Trong môi trường sống đó, con người không chỉ có điều kiện sinh tồn phát triển mà còn có thể lao động, cải tạo cuộc sống của chính mình, khẳng định vị trí làm chủ của con người đối với tự nhiên, xã hội. Tức là môi trường sống đóng vai trò vô cùng quan trọng, có vai trò chi phối trực tiếp đến sự sống của con người, không có môi trường sống thì không có con người, không có không gian sinh tồn thì con người dù có trí tuệ lớn lao đến đâu cũng không thể tồn tại.

Môi trường sống là khái niệm chỉ không gian sống của con người và tất cả các loại sinh vật trên trái đất. Môi trường sống bao chứa nhiều yếu tố tự nhiên có vai trò quyết định đối với sự sống của con người như: đất, nước, rừng, không khí…đó là những yếu tố góp phần duy trì sự sống của con người, con người sinh sống và lao động cải tạo sự sống trên mặt đất, con người duy trì sự sống thông qua bầu khí quyển, nước là nhân tố làm cho cuộc sống của con người có thể duy trì, tác động đến mọi hoạt động sản xuất, phát triển của con người…
(195)avatar.jpg

Môi trường sống trên trái đất là một không gian vô cùng rộng lớn, tài nguyên và lợi ích mà môi trường ấy mang lại cũng là vô cùng, vô tận. Nguồn tài nguyên ấy không của riêng ai mà nó là của chung tất cả con người, bởi vậy mà một khi môi trường sống bị ảnh hưởng thì không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của một cá nhân, một quốc gia cụ thể nào đó mà nó còn tác động đến toàn bộ cuộc sống của loài người.

Môi trường sống của chúng ta cũng chịu tác động trực tiếp bởi chính những hoạt động sinh hoạt, sản xuất của con người. Những hành động thiếu ý thức có thể gây hại trực tiếp đến môi trường sống ấy, khi môi trường bị tổn thương thì người phải chịu những hậu quả ấy không ai khác chính là con người. Bởi vậy, trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt con người cần có ý thức bảo vệ tự nhiên, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, cùng nhau chung tay để bảo vệ sự sống cho toàn nhân loại.

St
 
scroll-topTop