Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Training luật môi trường về nước và chất thải nguy hại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khóa học luật môi trường về nước và chất thải nguy hại lần thứ 3


Đơn vị được đào tạo:
Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc PVFCCo được đặt tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Tổng công ty phân bón và hoá chất dầu khí - công ty cổ phần
Đơn vị đào tạo: GRECO TRAINING (congty@greco.vn)
Thời gian học: 2 ngày
Hình thức training:
- Đào tạo về luật tài nguyên nước và chất thải nguy hại.
- Bài tập thực hành về quản lý tài nguyên nước và chất thải nguy hại và đưa ra các đề xuất phương hướng cải tiến hệ thống quản lý môi trường của công ty.
Hình ảnh tham khảo 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Top