Ứng dụng Gom Rác GRAC

Trạm biến áp 500kv với môi trường

quanvfu

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình đang viết một đề án BVMT cho Trạm biến áp 500kV thì thấy trên diễn đàn của mình có rất ít tài liệu về mục này. Nào ai có những ý kiến hay kiến thức gì hãy tham gia nhé.

Một số văn bản PL liên quan:
- Luật điện lực năm 2005
- Nghị định 106/2005/NĐ-CP "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp" trong đó
- QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN - TIÊU CHUẨN NGÀNH - 2006
 

Chủ đề mới

Top