Trạm bơm cấp 2

nnaatthh07

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tính lưu lượng trạm bơm cấp 2 dựa trên cái gì . mình co bang như sau bạn nào biết chỉ dùm với nha ... làm đồ án đoa'
thaks nhìu

Giờ dùng nước trong ngày Trạm bơm cấp II (%) Lượng nước tiêu thụ (%)
0 – 1 ? 1,78
1 – 2 1,78
2 – 3 1,78
3 – 4 1,78
4 – 5 1,78
5 – 6 6,23
6 – 7 6,41
7 – 8 6,42
8 – 9 5,03
9 – 10 5,03
10 – 11 5,03
11 – 12 4,69
12 – 13 4,48
13 – 14 5,13
14 – 15 5,03
15 – 16 3,75
16 – 17 5,03
17 – 18 4,35
18 – 19 4,35
19 – 20 4,35
20 – 21 6,28
21 – 22 5,96
22 – 23 1,78
23 – 24 1,78
Tổng
 
scroll-topTop