Trạm bơm có mấy cấp?

ksmoitruong

Mầm 2 lá
Bài viết
28
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình biết
Trạm Bơm Nước Cấp
1. Phân loại theo vị trí, chức năng của trạm bơm trong hệ thống cấp nước:
+ Trạm bơm cấp 1: bơm nước từ công trình thu đến trạm xử lý.
Vd: bơ giếng khoan, sông hồ...
+ Trạm bơm cấp 2: Bơm nước từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới tiêu thụ hoặc bể chứa áp lực.
+ Trạm bơm tăng áp: Được sử dụng để tăng áp lực cục bộ trên mạng lưới để cấp nước cho khu nhà cao taầng đột xuất .
+ Trạm bơm cấp nước tuần hoàn: Thường sử dụng trong hệ thống cấp nước tuần hoàn của các nhà máy , xí nghiệp, sản xuất công nghiệp...
Thường được bố trí hai nhóm bơm:
- Bơm từ bể thu hồi lên trạm xử lý.
- Từ bể chứa nước sạch lên xí nghiệp.
2. Phân loại theo mức độ tin cậy:
3. Phân loại theo chức năng.
4. Phân loại theo vị trí trạm bơm so với mặt đất:
+ Kiểu nổi.
+ Kiểu nửa chìm.
+ Kiểu chìm
5. Phân loại theo tính chất điều khiển:
+ Trạm bơm điều khiển thủ công.
+ Điểu khiển bán tự động.
+ Điều khiển tự động.
+ Điều khiển từ xa.
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình biết
Trạm Bơm Nước Cấp
1. Phân loại theo vị trí, chức năng của trạm bơm trong hệ thống cấp nước:
+ Trạm bơm cấp 1: bơm nước từ công trình thu đến trạm xử lý.
Vd: bơ giếng khoan, sông hồ...
+ Trạm bơm cấp 2: Bơm nước từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới tiêu thụ hoặc bể chứa áp lực.
+ Trạm bơm tăng áp: Được sử dụng để tăng áp lực cục bộ trên mạng lưới để cấp nước cho khu nhà cao taầng đột xuất .
+ Trạm bơm cấp nước tuần hoàn: Thường sử dụng trong hệ thống cấp nước tuần hoàn của các nhà máy , xí nghiệp, sản xuất công nghiệp...
Thường được bố trí hai nhóm bơm:
- Bơm từ bể thu hồi lên trạm xử lý.
- Từ bể chứa nước sạch lên xí nghiệp.
2. Phân loại theo mức độ tin cậy:
3. Phân loại theo chức năng.
4. Phân loại theo vị trí trạm bơm so với mặt đất:
+ Kiểu nổi.
+ Kiểu nửa chìm.
+ Kiểu chìm
5. Phân loại theo tính chất điều khiển:
+ Trạm bơm điều khiển thủ công.
+ Điểu khiển bán tự động.
+ Điều khiển tự động.
+ Điều khiển từ xa.
 

hoasonlang

Mầm 2 lá
Bài viết
34
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình biết
Trạm Bơm Nước Cấp
1. Phân loại theo vị trí, chức năng của trạm bơm trong hệ thống cấp nước:
+ Trạm bơm cấp 1: bơm nước từ công trình thu đến trạm xử lý.
Vd: bơ giếng khoan, sông hồ...
+ Trạm bơm cấp 2: Bơm nước từ bể chứa nước sạch vào mạng lưới tiêu thụ hoặc bể chứa áp lực.
+ Trạm bơm tăng áp: Được sử dụng để tăng áp lực cục bộ trên mạng lưới để cấp nước cho khu nhà cao taầng đột xuất .
+ Trạm bơm cấp nước tuần hoàn: Thường sử dụng trong hệ thống cấp nước tuần hoàn của các nhà máy , xí nghiệp, sản xuất công nghiệp...
Thường được bố trí hai nhóm bơm:
- Bơm từ bể thu hồi lên trạm xử lý.
- Từ bể chứa nước sạch lên xí nghiệp.
2. Phân loại theo mức độ tin cậy:
3. Phân loại theo chức năng.
4. Phân loại theo vị trí trạm bơm so với mặt đất:
+ Kiểu nổi.
+ Kiểu nửa chìm.
+ Kiểu chìm
5. Phân loại theo tính chất điều khiển:
+ Trạm bơm điều khiển thủ công.
+ Điểu khiển bán tự động.
+ Điều khiển tự động.
+ Điều khiển từ xa.

Cám ơn bạn nhiều. Thế mà từ trước minh mới chỉ biết đến trạm bơm cấp I và II. Chắc phải kiếm sách về đọc thêm về mục này. Ko biết có tài liệu nào hay nhỉ?
 
V

vuwan

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu bạn muốn tìm hiểu thì tìm cuốn bơm và trạm bơm mà xem.
Còn pác daibangxanh hỏi thì trạm bơm nước cấp sinh hoạt cho khu dân cư chính là trạm bơm cấp 2 rồi, đó chỉ là tên gọi theo chức năng trạm bơm thôi như pác ksmoitruong đã trình bày rất rõ ràng (tui nhớ là đọc ở đâu nè mà pác này không ghi nguồn - không được nha)
Còn bản thân nhà trạm thì tuỳ vào lưu lượng bơm đi theo giờ mà gọi là bơm 2 bậc, 3 bậc hay điều hoà
 
scroll-topTop