trạm quan trắc

sfc vietnam

Mầm xanh
Bài viết
15
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi là trạm xử lý nước thải của em hiện tại có công suất là khoảng 600m3/ngày đêm từ nước thải sản xuất sữa thì có cần lắp đặt trạm quan trắc không. Theo nghị định 40/2019 thì công suất từ 1000m3/ ngày đêm mới phải lắp đặt trạm quan trắc đúng vậy không ạ. mong a/c giúp đỡ
 
scroll-topTop