phần mềm quản lý rác thải thông minh

Tư vấn tràn bùn bể lắng 1 help me!

Ken88

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang vận hành xử lý nước thải với công suất đầu ra 40m3/h.
pH đầu vào =1-2 xử lý nước có P cao.
dùng vôi châm vào nâng pH và dùng PAC polymer qua bể lắng số 1 ( bể lắng ly tâm ) thì lượng bùn sinh ra lớn thường gây tràn bể lắng
Các bạn cho hỏi trong trường hợp này có các nguyên nhân nào xảy ra? và cách khắc phục hiện tượng trên ?
Bơm bùn bơm liên tục về bể bùn, bông rất to và khi tràn thì tràn bùn rất nhanh, chiều cao bể lắng 5m
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lượng TSS và P trong bể cao thi lượng cặn hình thành cũng lớn là chuyện bt mà. cái nữa là bạn trung hòa bằng vôi thi lượng cặn tủa và phát sinh càng lớn ((sữa vôi thi lượng cặn còn nhiều hơn)). sau còn bổ sung chất trợ keo tụ, nữa thì lượng cặn hình thành lớn là chuyện hết sức bình thường :). thể tích bể lắng của bạn là bao nhiêu nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Top