Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tranh luận về Công viên và nơi vui chơi

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng thấy rất lạ là tại các khu danh lam thắng cảnh thu hút khách du lịch thì những người quản lý ở đây lại chả có bố trí cái thùng rác nào,họa may có1 vài cái ko đánh kể. Nhất là ở những nơi trên núi cao thì dưới đất toàn là rác, trông mà khiếp(thế này thì làm sao mà kéo chân khách du lịch được chư???????????????????????????????)
 

Chủ đề mới

Top