Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Mời các bạn xem các clip về nạn đối xử với trẻ em hiện nay ở VN chúng ta
Tình trạng bạo hành trẻ em đã đến mức báo động
[CLIP]T8B[/CLIP]
Video cảnh điều tra những kẻ bạo hành trẻ em tại Đồng Nai
[CLIP]QtE[/CLIP]
Video : Bạo hành trẻ em ở Quảng Ninh
[CLIP]Qr2[/CLIP]
Ác thú đội lốt cô giáo trông trẻ ở Đồng Nai
[CLIP]Qud[/CLIP]
:30: :30: :30: :30: :30:
 
Top