Trình bày các yếu tố loại trừ khi lựa chọn đặt nhà máy xử lý Chất thải nguy hại và hướng dẫn 1 số tí

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trình bày các yếu tố loại trừ khi lựa chọn đặt nhà máy xử lý Chất thải nguy hại và hướng dẫn 1 số tính chất lựa chọn ki xây dựng nhà máy đó

Các yếu tố loại trừ khi lựa chọn khu vực đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại
1 Đất không ổn định hay đất yếu
2 Khả năng rút nước
3 Tầng đất bão hòa ẩm
4 Vùng bổ cập của tầng nước ngầm
5 Khu vực hay ngập lụt
6 Khu vực có các nguồn nước mặt
7 Khu vực có điều kiện khí tượng có khả năng phát tán kém
8 Khu vực có địa tầng không ổn định (núi lửa, động đất…)
9 Tài nguyên thiên nhiên đa dạng
10 Đất nông nghiệp hoặc rừng có giá trị kinh tế cao hay khu vực có giá trị về mặt văn hoá
11 Khu đất mang tính lịch sử, công trình kiến trúc, khảo cổ hay khu tôn giáo
12 Các khu vực kho bãi, giao thông
13 Khu dân cư tập trung
14 Các khu vui chơi, giải trí hay thể thao

Tiêu chí (tiêu chuẩn) lựa chọn được chia làm hai loại: loại tiêu chuẩn bắt buộc và loại kia là do nhóm lựa chọn tự đưa ra. Tiêu chuẩn bắt buộc thường được đưa ra dựa theo yêu cầu của luật định, quy phạm…., còn tiêu chuẩn do nhóm lựa chọn tự đưa ra là dựa trên ý định của nhóm chọn lựa. Việc đưa ra các tiêu chí lựa chọn mà có thể được cộng đồng chấp nhận có thể được thực hiện theo các bước sau:
1. Đưa ra các giả thiết căn bản
2. Xác định loại nhà máy
3. Phân tích khả năng bị sự cố ảnh hưởng đến môi trường của nhà máy
4. Thiết lập các mục tiêu cho tiêu chuẩn lựa chọn
5. Tuyển chọn các yếu tố lựa chọn
6. Xác định tiêu chí (tiêu chuẩn) lựa chọn
 
scroll-topTop