Trồng rừng có lợi từ CDM

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hội thảo chuyên đề về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo và Phát triển bền vững Hà Nội, Ngày 22-23 tháng 5, 2007

Giảm khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua hoạt động trồng rừng –
Sử dụng cơ chế CDM trong ngành lâm nghiệp-Kinh nghiệm của Việt Nam.

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/trong%20rung%20co%20loi%20tu%20CDM.doc

http://www.box.net/shared/tt7rgkpwgg
 
scroll-topTop