Ứng dụng Gom Rác GRAC

Miền bắc truyền thông về môi trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mọi người ơi mình đang cần một số tài liệu về hậu quả của con người dành cho thiên nhiên và ngược lại.
Mình đang có dự án tuyên truyền cho người dân ở xã mình về những lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn như thế nào.
Có hình ảnh và dẫn chứng thì càng tốt,vì đa số là những con người lao động nên càng nhiều hình ảnh hiệu quả sẽ cao hơn.:dance3:
Mong mọi người góp ý nhé !
Tài liệu thì gửi vào ngheokholamemoi@gmail.com
Thanks mọi người !
 
Top