Từ điển ( ANH-ANH) - Chuyên ngành An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (LEWIS DICTIONARY)

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhằm giúp anh chị em bạn bè dễ dàng tìm hiểu kho tài liệu tiếng anh về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp mình xin chia sẻ từ điển chuyên ngành về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của tác giả Lewis


Lewis dictionary of occupational and environmental safety and health​

Sơ lược về tác giả:

attachment.php


Jeffrey W. Vincoli, CSP, CHCM has worked in the field of ccupational safety and environmental health for more than eighteen years. This experience has included the development, implementation, dministration, and management of occupational and environmental safety and health programs for a number of Fortune 500 companies.Currently, Mr. Vincoli is President and Principal Consultant of J.W.Vincoli & Associates specializing in providing occupational safety and environmental training and consulting services to a number of domestic and international clients.

Mr. Vincoli has provided safety, health, and environmental training and management consulting services for literally thousands of professionals across the United States and in more than 15 countries. He also specializes in providing expert testimony on matters of fact pertaining to occupational safety, health, and the environment.
His consulting practice has extended across a wide range of industries including aerospace and aviation, military, mass transit, nuclear, chemical, manufacturing, and many others. This experience has led to an appreciation for the specialized terminology that seems to be somewhat unique to the various industries. This appreciation has subsequently resulted in the compilation of the Lewis Dictionary of Occupational and Environmental Safety and Health​
 

Đính kèm

  • LEWIS DICTIONARY OF SAFETY.rar
    17.2 MB · Lượt xem: 5,986

Ha Ngoc

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Quy Nhơn - Bình Định
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhằm giúp anh chị em bạn bè dễ dàng tìm hiểu kho tài liệu tiếng anh về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp mình xin chia sẻ từ điển chuyên ngành về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của tác giả LewisLewis dictionary of occupational and environmental safety and health

Sơ lược về tác giả:

attachment.php


Jeffrey W. Vincoli, CSP, CHCM has worked in the field of ccupational safety and environmental health for more than eighteen years. This experience has included the development, implementation, dministration, and management of occupational and environmental safety and health programs for a number of Fortune 500 companies.Currently, Mr. Vincoli is President and Principal Consultant of J.W.Vincoli & Associates specializing in providing occupational safety and environmental training and consulting services to a number of domestic and international clients.

Mr. Vincoli has provided safety, health, and environmental training and management consulting services for literally thousands of professionals across the United States and in more than 15 countries. He also specializes in providing expert testimony on matters of fact pertaining to occupational safety, health, and the environment.
His consulting practice has extended across a wide range of industries including aerospace and aviation, military, mass transit, nuclear, chemical, manufacturing, and many others. This experience has led to an appreciation for the specialized terminology that seems to be somewhat unique to the various industries. This appreciation has subsequently resulted in the compilation of the Lewis Dictionary of Occupational and Environmental Safety and Health
Em cảm ơn ạ
 
scroll-topTop