Tự tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ CTNH

nguyenvanluan1210

Cỏ 3 lá
Bài viết
48
Nơi ở
Hai dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin ý kiến mọi người.
Công ty mình có sử dụng dầu để bôi trơn và làm mát thiết bị.
Định kỳ phải thay thế nên phát sinh dầu thải.
Công ty mình có được sử dụng dầu thải này để đốt khi khởi động lò hơi hay không?
Hay phải thuê đơn vị ngoài để xử lý. Nếu đốt được thì cần thủ tục gì không.
Có đơn vị nào đã tự tái sử dụng lại chưa.
 

nguyen thi tam

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình nghĩ như thế này:
- Tại Chương IV điều 25 Thông tư 36/2015/BTNMT về QLCTNH có nêu: "Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tái sử dụng CTNH phát sinh trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH của mình và phải đăng ký trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH" => Công ty bạn được phép tái sử dụng CTNH.
- Tại Mục 10 Điều 9 quy định tại NĐ 38/2015/NĐCP về quản lý CTR và phế liệu:"Các trường hợp sau đây không được coi là cơ sở xử lý chất thải nguy hại và không thuộc đối tượng cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại: a) Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, đồng xử lý, xử lý hoặc thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy hại" và Mục 2 Điều 6 quy định Sổ đăng ký CNT được cấp lại trong trường hợp (.....)bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng => Nếu tái sử dụng dầu thải sẽ phải có phương án tự tái sử dụng và lập lại Sổ Chủ nguồn thải (được bổ sung tại mục 4. Phụ lục 6A của thông tư 36/2015/BTNMT).
- cái quan trọng là Cty bạn có đáp ứng được yêu cầu tại Phụ lục 2 của thông tư 36/2015 hay k?
tại mục 4. phụ lục 2:"Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH".....(dài quá mình k trích dẫn)
Còn mọi thủ tục.... thì mình không biết nhưng khi sử dụng dầu thải để tái sử dụng bên bạn fai trình phương án và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền
bạn có thể liên hệ với Sở tài nguyên & Môi trường để hỏi các thủ tục mà.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop