Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Tư vấn dùm hệ thống SBR

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty mình có sử dụng SBR với công suất 6m3/h, thông số đầu vào BOD 300; COD 500; N 60; P 10; TSS 200. Mình để Chu kỳ 1 mẻ 4h trong đó 1h bơm nước vào bể, 1.5h phản ứng sinh hóa, 45 phút Lắng trong nước, 30 phút tháo nước, 15 phút xả bùn dư. Mình đang chuẩn bị cho chạy thử hệ thống này (chạy tạo bùn hoạt tính), các bạn tư vấn giúp mình với. Mail:nguyenchienbn85@gmail.com. Cảm ơn nhiều!
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty mình có sử dụng SBR với công suất 6m3/h, thông số đầu vào BOD 300; COD 500; N 60; P 10; TSS 200. Mình để Chu kỳ 1 mẻ 4h trong đó 1h bơm nước vào bể, 1.5h phản ứng sinh hóa, 45 phút Lắng trong nước, 30 phút tháo nước, 15 phút xả bùn dư. Mình đang chuẩn bị cho chạy thử hệ thống này (chạy tạo bùn hoạt tính), các bạn tư vấn giúp mình với. Mail:nguyenchienbn85@gmail.com
 

Chủ đề mới

Top