Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tuyên truyền bảo vệ môi trường là nghệ thuật

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Tuyên truyền bảo vệ môi trường là 1 nghệ thuật và người tuyên truyền là 1 nghệ sỹ: :smells:
Vì sao:024:
  • Vì tuyên truyền phải đúng cách, đúng đối tượng, tùy nội dung
  • Vì tuyên truyền phải phù hợp với từng văn hóa của mỗi vùng
  • Vì tuyên truyền đụng đến các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế,..
:007:Tui nói có đúng không các bác
 
Top