Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho ai đây?

Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho ai

 • Người lớn - họ sẽ tự ý thức và giáo dục các bé

  Bình chọn: 1 25.0%
 • Các em bé vì đây là mầm xanh đất nước

  Bình chọn: 3 75.0%
 • Càng ngày con người sẽ văn minh - khỏi cần

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  4
Top