Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ TRÀN DẦU

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xử lí dầu tràn hiện là một vấn đề nan giải không chỉ riêng đối với quốc gia nào, đã có nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề này như xử lí cơ học,hóa học nhưng phương pháp xử lí dầu tràn dựa trên những vi sinh vật có sẵn trong tự nhiên hoặc những chế phẩm sinh học từ vi sinh vật có thể coi là một phương pháp tối ưu nhất.

Nguồn: Sưu tầm
Mã:
yeumoitruong.vn
:001:
 

Đính kèm

Top