Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Ứng xử với môi trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Sống hài hòa với thiên nhiên
''Để vượt qua sự tự hủy diệt, chúng ta cần một hệ chuẩn mới về giá trị. Trong hệ chuẩn này, sống hài hòa với thiên nhiên phải được coi là giá trị văn hóa cao cả nhất. Đơn giản là bạn không thể bắt năm con cá, nếu trong hồ chỉ sinh thêm được bốn con” TS NGUYỄN SĨ DŨNG (phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=297263&ChannelID=330
 

Chủ đề mới

Top