vài đội hình tại giải bóng đá Yêu Môi trường lần 2

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
vài đội hình tại giải bóng đá Yêu Môi trường lần 2

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05652.jpg
CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VINA

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05653.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05655.jpg

CÔNG TY CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05656.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05658.jpg
ĐỘI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TP.HCM

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05659.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05681.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05682.jpg
CÔNG TY CẢI TIÊN XANH

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05683.jpg
ĐỘI BÓNG ĐÁ YÊU MÔI TRƯỜNG TỰ DO

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05711.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05712.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05713.jpg

ĐỘI BÓNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05716.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05717.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05727.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05728.jpg

http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05729.jpg
ĐỘI BÓNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP B
http://i34.photobucket.com/albums/d118/mattroilan2008/DSC05730.jpg
 

thanh lan

Cây công nghiệp
Bài viết
157
Nơi ở
đồng nai
scroll-topTop