Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn dầu khí

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Quyết định 41/1999/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành về Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí (hết hiệu lực)
2. Nghị định 03/2002/NĐ-CP về việc bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí (còn hiệu lực)
3. Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền (còn hiệu lực)
4. Thông tư 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (còn hiệu lực)
cập nhật đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

 • 41_1999_QD-TTg_20845.doc
  71.4 KB · Lượt xem: 529
 • 03_2002_ND-CP_49279.doc
  33.6 KB · Lượt xem: 558
 • 13_2011_ND-CP_118681.doc
  491.5 KB · Lượt xem: 568
 • 41_2011_TT-BCT_133201.doc
  792 KB · Lượt xem: 557
 • Like
Reactions: HSE

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bổ sung một số văn bản pháp luật về AN TOÀN DẦU KHÍ

 1. 10-CP (17/02/1993) - Nghị định của Chính phủ về việc ban hành quy định bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu
 2. 18L/CTN (19/7/1993)- Luật Dầu khí
 3. 163/1998/QĐ-TTg - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí
 4. 48/2000/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí
 5. 46/2004/QĐ-TTg -Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đảm bảo an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền
 6. 10/2008/QH12 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
 

Đính kèm

 • 10CP_BVAT_CT_xang_dau.doc
  47 KB · Lượt xem: 465
 • Luat_DK_1993.pdf
  253.8 KB · Lượt xem: 497
 • QD163-TTg_quy che KT TN Dau khi.doc
  156.5 KB · Lượt xem: 505
 • ND48-2000_Chi tiet thi hanh luat Dau khi.doc
  101.5 KB · Lượt xem: 485
 • 46ND_AT HT Duong ong van chuyen tren dat lien.doc
  77 KB · Lượt xem: 473
 • 10-2008. Sua doi BS DK.doc
  71.5 KB · Lượt xem: 455

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh

Đính kèm

 • QD129-2001.TTG_huong dan ung pho tran dau.pdf
  134.7 KB · Lượt xem: 512
scroll-topTop