Văn bản quy phạm pháp luật về An toàn điện lực

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Luật Luật Điện lực 28/2004/QH11 (còn hiêu lực)
2. Nghị định 105/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật điện lực (hết hiệu lực)
3. Nghị định 106/2005/NĐ-CP Nghị định Hướng dẫn Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (hết hiệu lực)
4. Quyết định 12/2008/QĐ-BCT Quyết định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành (còn hiệu lực)
Cập nhật ngày 16/08/2015
 

Đính kèm

 • 28_2004_QH11.doc
  135 KB · Lượt xem: 628
 • 105_2005_ND-CP.doc
  61.5 KB · Lượt xem: 551
 • 106_2005_ND-CP_3032.doc
  71.1 KB · Lượt xem: 558
 • 12_2008_QD-BCT_67096.doc
  313 KB · Lượt xem: 608

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiếp nè
1. Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP
2. Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. Thông tư 03/2010/TT-BCT quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
4. Nghị định 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
 

Đính kèm

 • 68_2010_ND-CP.doc
  170.2 KB · Lượt xem: 522
 • 03_2010_TT-BCT_100571.doc
  16.7 KB · Lượt xem: 515
 • 21_2009_TT-BKHCN_97792.doc
  33.4 KB · Lượt xem: 506
 • 81_2009_ND-CP_96022.doc
  26.4 KB · Lượt xem: 508

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh

Đính kèm

 • 16_2010_TT-BKHCN_112295.doc
  6.4 KB · Lượt xem: 496
 • 24_2012_QH13_152717.doc
  29.7 KB · Lượt xem: 506
 • 07_VBHN-VPQH_163634.doc
  215.2 KB · Lượt xem: 571

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
40/2009/TT-BCT- Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Ban hành kèm theo Thông tư này bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện sau:
- Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT
- Tập 6 Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT
- Tập 7 Thi công các công trình điện
Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện).
 

Đính kèm

 • 40-2009-TT_BCT - QC KTQG VE DIEN.doc
  796.5 KB · Lượt xem: 520
 • T5.doc
  1,013 KB · Lượt xem: 697
 • T6.doc
  703 KB · Lượt xem: 570
 • T7.doc
  785 KB · Lượt xem: 696
Sửa lần cuối:

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
19/2006/QĐ-BCT- Quyết định Ban hành Quy phạm trang bị điện

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm trang bị điện gồm các phần sau đây:
Phần I: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006.
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006.
Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006.
Phần IV: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006.
 

Đính kèm

 • 94-QD 19_2006_QD_BCN_QUY PHAM TRANG THIET BI DIEN.doc
  33.5 KB · Lượt xem: 507
 • P1.pdf
  2.4 MB · Lượt xem: 509
 • P2.pdf
  2.5 MB · Lượt xem: 581
 • P3.pdf
  1.4 MB · Lượt xem: 475
 • P4.pdf
  914.3 KB · Lượt xem: 508
scroll-topTop