Văn bản số 59/2007/NĐ-CP: Về quản lý chất thải rắn

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nội dung toàn văn: Quy hoạch quản lý chất thải rắn là công tác điều tra, khảo sát, dự báo nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn; xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, trạm trung chuyển, tuyến vận chuyển và các cơ sở xử lý chất thải rắn; xác định phương thức thu gom, xử lý chất thải rắn; xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm xử lý triệt để chất thải rắn

Tải về file toàn văn tại đây:
Khuôn dạng pdf
 

Đính kèm

  • 59-2007-ND-CP.pdf
    278.2 KB · Lượt xem: 1,163
scroll-topTop