Văn bản và biểu mẫu liên quan đến giấy phép môi trường

ducquang

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
cà mau

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn ơi, nói thật là không có ai giúp bạn được đâu.

Bởi lẽ nhiều công ty hoạt động nhờ vào làm đề án/ báo cáo giám sát mà.

Do vậy, nếu bạn làm cho công ty thì nên tìm một công ty dịch vụ để họ làm cho.

Còn nếu bạn chỉ tìm hiểu để học tập, phát triển thì cứ chuẩn bị:

- Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (cái này quan trọng nhất, bởi lẽ không lấy được quyết định phê duyệt thì phế)
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
- Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt
- Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Nói chung là đầy đủ hồ sơ theo ISO 14001. ^^

Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Sau đó gửi cho đơn vị quản lý (chọn 01 thôi):

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban quản lý Khu công nghiệp

- Ban quản lý Khu kinh tế

- Các bộ khác.
 
scroll-topTop