Vận chuyển chất thải nguy hại

kimkhanh.jsc

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI

chào các bạn!
Bạn nào có nhu cầu vận chuyển chất thải nguy hai thì liên hệ với mình nha.
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM KHÁNH
Chuyên:vận chuyển chất thải nguy hại (đươc phép của bộ tài nguyên và môi trường-tổng cục môi trường cấp ngày 24 tháng 8 năm 2011)
Địa chỉ văn phòng: số 5, ngõ 191,đường Nguyễn Khang,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy ,Hà Nội
Điện thoại :043.7848930 hoặc 0948286696(anh Khánh) Fax:043.7848930
 
scroll-topTop