Luật môi trường Vấn đề liên quan đến ĐTM & KHBVMT

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Trungtinenv

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
An Giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh Chị có kinh nghiệm giúp em với
Đối với những cơ sở không thuộc trường hợp thực hiện ĐTM hoặc KHBVMT thì những cơ sở này có cần phải thực hiện các cam kết khác hay thực hiện các nghĩa vụ khác về môi trường không anh chị, nếu có thì thực hiện các hạng mục nào?
Mong được sự giúp đỡ anh chị.
 
scroll-topTop