VẤN ĐỀ OZON

huynh thi anh

Mầm xanh
Bài viết
21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình xác định Ozone là: nhiệt độ, hàm lượng chất bẩn.
hiện nay có rất nhiều công ty sản suất máy ozone trên thế giới tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa phổ biến. Mình biết một số công ty sản xuất máy ozone uy tín như là Cty TNHH Môi Trường Phương Nam máy chạy rất êm và chế độ chăm sóc khách hàng rất tốt.
Ozone muốn sinh ra như thế nào thì bạn cũng có thể thấy ozone trong thực tế cũng được sinh ra do sét (nguồn điện cao) như vậy có nguồn điện cao chạy qua dòng không khí thì sẽ sinh ra ozone thôi.
tuy nhiên nếu bạn tự ý tạo ozone để sử dụng thì rất nguy hiểm do không kiểm soát được nồng độ và công suất.
Nếu bạn cần máy này thì hãy đến các công ty có uy tín mà mua nhé.
 
scroll-topTop