văn hóa an toàn là gì ?

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Văn hoá an toàn là cách thức mà an toàn được quản lý tại nơi làm việc, và thường phản ánh "những thái độ, niềm tin, nhận thức và các giá trị mà nhân viên chia sẻ liên quan đến an toàn" Các khái niệm liên quan của khí hậu đại diện cho niềm tin được chia sẻ an toàn của người lao động về cách các hành vi an toàn được khen thưởng và hỗ trợ.
di-hoa-vi-quy-5.jpg

Quan tâm đến văn hóa an toàn nảy sinh sau khi thảm họa Chernobyl mang ý đến tầm quan trọng của văn hoá an toàn và tác động của các yếu tố quản lý và con người vào kết quả của hoạt động an toàn.
Thuật ngữ "văn hóa an toàn" lần đầu tiên được sử dụng trong INSAG của ( 1988) "Báo cáo tóm tắt cuộc họp tổng kết sau tai nạn trên tai nạn Chernobyl 'nơi văn hóa an toàn được mô tả là:

"Đó là lắp ráp các đặc điểm và thái độ trong các tổ chức, cá nhân đó quy định rằng, như là một ưu tiên hàng đầu, vấn đề an toàn nhà máy hạt nhân được sự quan tâm bảo đảm bởi tầm quan trọng của họ."

Kể từ đó, một số định nghĩa về văn hoá an toàn đã được công bố. Ủy ban Y tế và An toàn Anh đã phát triển một trong những định nghĩa thông dụng nhất của văn hoá an toàn:

"Các sản phẩm của các giá trị cá nhân và nhóm, thái độ, nhận thức, năng lực, và các mẫu của hành vi đó xác định các cam kết, và phong cách và trình độ của, quản lý sức khỏe và an toàn của một tổ chức".

Một định nghĩa khác sử dụng rộng rãi, được phát triển bởi Ủy ban tư vấn về an toàn công sở hạt nhân (ACSNI) (năm), mô tả văn hoá an toàn như:

"Văn hóa an toàn của một tổ chức là sản phẩm của các giá trị cá nhân và nhóm, thái độ, nhận thức, năng lực và các mẫu của hành vi đó xác định các cam kết, và phong cách và trình độ của, quản lý sức khỏe và an toàn của tổ chức."

"Các tổ chức với một nền văn hóa an toàn tích cực được đặc trưng bởi thông tin liên lạc thành lập trên sự tin tưởng lẫn nhau, bởi nhận thức chung về tầm quan trọng của an toàn và niềm tin vào hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa."

Báo cáo Cullen vào vụ tai nạn đường sắt Ladbroke Grove định nghĩa văn hóa an toàn "cách chúng ta thường làm những việc xung quanh đây". Điều này liên quan đến một phạm vi đầy đủ về an toàn hành vi quan trọng từ việc mặc PPE (hoặc không), chất lượng cung cấp của một hộp công cụ nói chuyện - hoặc mức độ nặng nhẹ mà an toàn được thảo luận tại một cuộc họp cấp cao. Các nhà tâm lý học an toàn Vương quốc Anh Tim Marsh (người đã trên bảng điều khiển Cullen) cho thấy rằng điều này là quan trọng như một sự khởi đầu mới hoặc nhà thầu phụ mới đến sẽ tự động nhìn xung quanh để xem những gì các tiêu chuẩn địa phương và bị ảnh hưởng nặng nề bởi họ là những chỉ tiêu phát huy lớn 'áp lực và có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trên hành vi. Nếu một điểm tới hạn của khoảng 90% tuân thủ được quan sát thấy sau đó những người này sẽ được đánh giá cao khả năng thực hiện quá - nhưng nếu các cá nhân thực hiện một phân chia 50:50 sau đó họ có thể cảm thấy họ có tự do lựa chọn như bất cứ điều gì họ làm họ sẽ không nổi bật. Từ quan điểm này nó lập luận rằng tất cả các tổ chức có một nền văn hóa an toàn - chỉ là một số một tốt hơn so với những người khác.

Từ những năm 1980 đã có một số lượng lớn các nghiên cứu văn hoá an toàn. Tuy nhiên, khái niệm chủ yếu vẫn là "bệnh được xác định". Trong văn học có một số định nghĩa khác nhau về văn hóa an toàn với các đối số cho và chống lại các khái niệm. Các định nghĩa nói trên, từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Vương quốc Anh Ủy ban Y tế và An toàn (HSC), là hai trong số các định nghĩa nổi bật nhất và nhiều nhất thường được sử dụng. Tuy nhiên, có một số đặc điểm chung được chia sẻ bởi định nghĩa khác. Một số đặc điểm liên quan đến văn hóa an toàn bao gồm sự kết hợp của niềm tin, giá trị và thái độ. Một tính năng quan trọng của văn hóa an toàn là nó được chia sẻ bởi một nhóm.
Lý do (trang 295) nhấn mạnh rằng văn hóa an toàn "là một khái niệm mà đã có thời gian", nói rằng có cả một thách thức và cơ hội "phát triển một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lý thuyết các vấn đề tổ chức để tạo ra một cơ sở nguyên tắc cho thực hành văn hóa nâng cao hiệu quả hơn. "

Có một xu hướng cho văn hoá an toàn phải được thể hiện trong điều khoản của thái độ hay hành vi. Glendon et al., (2006, p. 367) nhấn mạnh rằng khi xác định văn hoá an toàn tiền đề của một số nhà nghiên cứu là tập trung vào thái độ, nơi những người khác nhấn mạnh văn hoá an toàn được thể hiện thông qua hành vi của họ và các hoạt động. Nói cách khác, văn hóa an toàn của một tổ chức hoạt động như một hướng dẫn như thế nào nhân viên sẽ cư xử tại nơi làm việc. Tất nhiên hành vi của họ sẽ bị ảnh hưởng hoặc được xác định bởi những hành vi được khen thưởng và được chấp nhận tại nơi làm việc. Ví dụ, Clarke (2006, p. 278) cho rằng các nền văn hóa an toàn không chỉ quan sát trong "tình trạng chung của các cơ sở và điều kiện của máy móc nhưng trong thái độ và hành vi của người lao động đối với an toàn".

Điều quan trọng là xác định nhận thức về văn hoá an toàn của tổ chức vì nó đại diện cho một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hoạt động của con người và an toàn của tổ chức. Một trong những định nghĩa ngắn gọn nhất và có thể sử dụng văn hóa an toàn có thể được tìm thấy trong von Thaden và Gibbons. Hệ thống văn hoá an toàn quy mô chỉ số đo lường (SCISMS) (2008):. văn hóa an toàn được định nghĩa là giá trị lâu dài và ưu tiên các công nhân và an toàn công cộng của mỗi thành viên của mỗi nhóm và ở mọi cấp độ của một tổ chức. Nó đề cập đến mức độ mà các cá nhân và nhóm sẽ cam kết trách nhiệm cá nhân về an toàn; hành động để bảo vệ, tăng cường giao tiếp và mối quan tâm an toàn; phấn đấu tích cực học hỏi, thích nghi và thay đổi hành vi (cả cá nhân và tổ chức) dựa trên bài học kinh nghiệm từ những sai lầm; và phấn đấu để được vinh danh gắn với các giá trị.
Định nghĩa này kết hợp các vấn đề quan trọng như cam kết cá nhân, trách nhiệm, giao tiếp, học tập và bằng cách thức có ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quản lý cấp trên, nhưng bao gồm các hành vi của tất cả mọi người trong tổ chức. Điều đó ngụ ý rằng các tổ chức có một nền văn hóa an toàn của một số loại, nhưng nền văn hóa này được thể hiện với mức độ khác nhau về chất lượng và theo dõi thông qua.
 
scroll-topTop