Vật sắc nhọn

Những quy định về vật sắc nhọn là gì?

  • Sử dụng đúng mục đích

    Bình chọn: 2 100.0%
  • Bảo quản đúng nơi quy định

    Bình chọn: 1 50.0%

  • Số thành viên bình chọn
    2

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn làm ngành may hoặc thủ công mỹ nghê, bị khách yêu cầu quản lý dụng cụ sắc nhọn phải k ^^

Ngành may thì có:
1. Hồ sơ kiểm kim
2. Hồ sơ giao nhận kéo, nhíp, dao, tounevit ...
3. Hồ sơ xử lý kim gãy
4. Hồ sơ vận hành máy dò kim loại
5. Quy trình đánh giá rủi ro sản phẩm (an toàn sản phẩm)
6. Hồ sơ đánh giá rủi ro sản phẩm

Tương tự như vậy với ngành mỹ nghệ, nhưng thay kim bằng các dụng cụ như dũa, đá mài, lưỡi dao, lưỡi cưa ...
 

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Đánh giá rủi ro
2. Đưa ra các yêu cầu cần thiết để kiểm soát
3. Thực hiện kiểm soát thông qua hồ sơ lưu
4. Tái đánh giá rủi ro định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần.

Vì bạn không nói bạn làm ngành nào nên mình không hỗ trợ chi tiết được.

Có điều theo tên nick diễn đàn thì mình nghĩ bạn làm ngành thực phẩm. Do đó vật dụng chủ yếu là dao kéo.

Quy định kiểm soát dao kéo:
1. Hồ sơ cấp phát và thu hồi - ghi nhận hàng ngày. Hồ sơ phải được ký bởi người giao và người nhận. Kiểm soát về số lượng.
2. Yêu cầu: dao kéo phải được cột cố định vào bàn làm việc hoặc máy móc thiết bị làm việc.
3. Có các tủ lưu trữ, được khóa cẩn thận.
4. Có quy định kiểm soát hoặc xử lý khi loại bỏ hoặc thay thế.
 

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
scroll-topTop