Về đánh giá tác động môi trường

maimeo

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Bắc Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
T có một vấn đề cần tham khảo ý kiến của mọi người. rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
* Công ty t hiện tại có 8 công ty hợp tác cùng làm để sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh. các công ty là một công đoạn trong quá trình sản xuất ra sản phẩm của công ty t. và khi công ty t làm đánh giá tác động môi trường thì đã làm chung cho toàn bộ nhà máy bao gồm của các công ty hợp tác này (Vì các công ty này cùng nằm trong 1 xưởng sản xuất khép kín, là và 1 khâu của quá trình sản xuất tại công ty t). Khi tiến hành quan trắc môi trường cũng như đo môi trường lao động bên công ty t đều tiến hành đo cả ở các công đoạn hợp tác này.
* Sau khi sở tài nguyên môi trường đi kiểm tra và có đưa ra kết luận là: Các công ty hợp tác này phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường theo như quy định "Có dự án đầu tư là phải làm cam kết hoặc đánh giá tác động môi trường"
* Chất thải phát sinh tại các công đoạn này cũng do công ty t thuê đơn vị thu gom và vận chuyển (bao gồm cả CTNH). tuy nhiên trên sở cũng yêu cầu các công ty hợp tác này phải làm sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
Trong TH này t lên làm gì.mọi người cho t ý kiến tham khảo với nhé!
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này có các yếu tố như sau:
ĐTM ban đầu có nói hết tất cả các vấn đề như hiện tại không: gồm tất cả các quy trình sản xuất của nhiều công ty tương tác và trong đánh giá môi trường định kỳ thì công ty mẹ sẽ là 1 đầu mối duy nhất. Nếu trong ĐTM này chưa nói rõ như vậy thì lỗi thuộc về công ty bạn cứ ngầm hiểu sai nội dung.
Đối với trường hợp này bên bạn làm công văn hoặc lên gặp trực tiếp người đứng đầu đơn vị quản lý môi trường mà làm việc. Một số công ty có UY LỰC thì có thể điều chỉnh mọi thứ theo hướng này được
Nếu Sở TNMT cứ đòi phải làm cam kết hoặc ĐTM thì phải chấp hành thôi.
Một số tỉnh thành khác họ chấp nhật làm ĐTM chung với điều kiện giống bên bạn, ĐTM phải đánh giá hết tất cả các khía cạnh môi trường trong mỗi giai đoạn của dự án. Dự án mẹ thường mang tính đặc thù của ngành công nghiệp như: khu dệt nhuộm, khu cảng tàu, khu công nghệ điện tử,....
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng có cùng quan điểm với daibangxanh. Nếu ĐTM của các bạn đã nêu, đánh giá đầy đủ các tác động đến môi trường của toàn bộ nhà máy (bao gồm cả các Công ty con) thì Công ty bạn cần làm Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình theo hướng trên là được.
Còn đối với vấn đề CTNH cũng vậy. Nếu sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại của bên bạn đã đầy đủ các danh mục, số lượng, khối lượng thì theo mình chỉ cần giải trình với Sở TNMT tỉnh bạn là được.
 
scroll-topTop