Về kế hoạch quản lý môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC

alonephone

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ý bạn là kế hoạch bảo vệ môi trường hay hệ thống quản lý môi trường vậy bạn?
Kế hoạch bảo vệ môi trường khi thay đổi quy mô công suất mới làm chị ạ;
còn hệ thống quản lý môi trường nếu bạn thuộc phụ lục II Nghị định 19/2015/NĐ-CP nhé bạn!
Thanks!
ý tớ là cái kế hoạch quản lý môi trường lập theo chương trình giám sát quản lý của ĐTM đã được phê duyệt bạn ơi. dự án sau khi phê duyệt phải lập kế hoạch để niêm yết tại nơi tham vấn (theo ND18 quy định), nhưng ý tớ là đối với dự án trong các KCN (không phải thực hiện tham vấn) thì có phải lập cái kế hoạch này không.
 

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
scroll-topTop