Ứng dụng Gom Rác GRAC

Về nhóm amin

SirWind

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình đang cần tài liệu về độc tính của nhóm amin và phương pháp xử lý.
Mình tìm trên mạng họ chỉ nêu chung chung về một số loại amin và độc cấp/mãn tính của nó dưới dạng chỉ số LC50 và IC50 ... mà không nói cụ thể.
Bạn nào có thì share giúp mình nhé!
Cảm ơn
 
Top