Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

VEDAN có bị xử quá nhẹ tay không?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Theo mình VEDAN xả nước thải ra sông Thị Vải đã trực tiếp giết hại sự sống của con sông. Ngoài ra còn gián tiếp giết hại cuộc sống của người dân xung quanh đó và có thể nói là có thể làm nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Với mức xử lý hiện nay của nước ta đối với VEDAN theo mình là quá nhẹ:26:
 
Top