VEDAN có bị xử quá nhẹ tay không?

thiensanify

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Trà Vinh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình VEDAN xả nước thải ra sông Thị Vải đã trực tiếp giết hại sự sống của con sông. Ngoài ra còn gián tiếp giết hại cuộc sống của người dân xung quanh đó và có thể nói là có thể làm nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Với mức xử lý hiện nay của nước ta đối với VEDAN theo mình là quá nhẹ:26:
 
scroll-topTop