Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải vì sao hồ làm thoáng tự nhiên chỉ có độ sâu 30 - 50cm?????????????

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nồng độ ôxy trong không khí cao hơn trong nước, chiếm khoảng 21% thể tích không khí trong khi đó trong nước chỉ chiếm khoảng vài chục phần triệu (mg/l). Trên bề mặt nước do có sự khác nhau lớn về nồng độ ôxy nên các phân tử ôxy sẽ khuyếch tán vào trong nước. Nồng độ ôxy sẽ khuyếch tán vào nước nhiều hơn khi có gió khuấy trộn nước hay khi có sóng trên bề mặt nước.
Nồng độ ôxy hoà tan có thể thay đổi mạnh trong ao hồ sâu. Ôxy được tạo ra ở lớp bề mặt của hồ ao do quá trình quang tổng hợp và từ không khí. Ô xy bị tiêu thụ mạnh ở đáy ao hồ do chất hữu cơ lắng đọng bị phân huỷ. Do sự phân tầng nước, nồng độ ôxy hoà tan giữa các tầng rất khác nhau. Phần trên thì nhiều ôxy, phần dưới ít ôxy. Nếu hồ nông và dễ dàng trộn giữa các tầng nhờ gió thì nồng độ ôxy có thể đồng đều khi gió mạnh
Vậy nên mới có các khái niệm: hồ làm thoáng, hồ hiếu khí, hồ tùy nghi
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
thường thì lấy chiều sâu của hồ làm thoáng tự nhiên là 0,3 : 0,5 m bạn à , chứ 0,2 thì nông quá vì họ còn có thể nuôi trồng thủy sản trong hồ luôn để giảm chi phí đất do diện tích hồ lớn !!! mà lấy từ 0,3 : 0,5m là do oxy để cung cấp cho quá trình oxy hóa ở đây chỉ lấy chủ yếu nhờ 2 quá trình khuyêch tán oxy và quá trình quang hợp của rêu , rong , tảo ( ko như hồ làm thoáng nhân tạo có máy sục khí để cung cấp oxy cho qt oxy hóa ). Nên lấy 0,3 :0,5m để cho ánh sáng xuyên qua đc nước cho rong tảo quang hợp và quá trình khuyech tán oxy đc thuận lợi nhất thôi !!! :)
 
Top