Vi sinh vật đất

rắn hổ mang

Cây công nghiệp
Bài viết
175
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là 1 trong những bài giảng của bên ĐH Cần Thơ...NST xin post về để mọi người tham khảo...xin cám ơn!Nếu có gì thì reply cho NST...cám ơn nhiều!

Vi sinh vật đất
(Phạm Văn Kim)

Chương 1: Vi sinh vật và hệ sinh thái của đất (173K)
Chương 2: Hệ sinh vật trong đất (238K)
Chương 3: Vi sinh vật và sự giải phẩu chất hữu cơ (175K)
Chương 4: Không có (K)
Chương 5: Quá trình chuyển đổi hóa vật chất chứa N trong đất (238K)
Chương 6: Sự chuyển hóa của các chất vô cơ trong đất bởi vi sinh vật (202K)
Chương 7: Sù chuyÓn hãa vËt chÊt trong ®Êt ruéng ngËp nuíc (154K)
 
scroll-topTop