vi sinh vật

minhhoang54321

Cây công nghiệp
Bài viết
253
Nơi ở
Thủ Đức - TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trong bùn hoạt tính đúng là tập hợp của vi sinh vật nhưng mình muốn biết nó đóng vai trò gì trong việc làm bùn hoạt tính kìa.
bùn hoạt tính là tập hợp các vi sinh vật, các vi sinh vật này sử dụng các chất hữu cơ trong nước thải tạo thành sinh khối,sau đó chỉ cần tách phần rắn này ra khỏi nước là nước sạch đó
 
scroll-topTop