Ứng dụng Gom Rác GRAC

VI SINH XỬ LÝ NITO, PHOSPHO

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau khi cùng với các nhà máy may, nhà máy sản suất giày da, nước thải tập chung của KCN, nhà máy chế biến thuỷ sản. Chúng tôi nhận thấy rằng 2 chỉ tiêu thường xuyên bị vượt đó là Nitơ tổng và Phospho.
- Chúng tôi đã phát triển sản phẩm CLEAN WATER NP chuyên xử lý 02 chỉ tiêu nitơ và phospho.
* Với ưu điểm của sản phẩm là chỉ tập chung các chủng chuyên xử lý N, P nên hiệu quả xử lý cao.
Nếu hệ thống của bạn đang gặp vấn đề về hai chỉ tiêu trên hãy liên hệ với chúng tôi.
Hotline: 0966 67 47 27
 
Top