Ứng dụng Gom Rác GRAC

Vi sinh xử lý nước thải sau tết

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU TẾT.
Sau kỳ nghỉ dài ngày, nhiều hệ thống xử lý nước thải thường bị chết hoặc giảm mật độ vi sinh do tắt điện để đảm bảo PCCC và thiếu dưỡng chất.
Sản phẩm Clean Water A và Clean Water A1 là 1 tập hợp
Các chủng vi sinh cung cấp đầy đủ các chủng để khôi phục hoặc bổ sung khởi động hệ thống trong bể sinh học hiếu khí.
Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0966 67 47 27


 
Top