video thuyết trình sơ đồ CNSX supe phốt phát - Lâm Thao

simba

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cùng xem và đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm phát sinh tại những khâu sản xuất.
Mình biết rất nhiều bạn thực tập tại nhà máy supe phốt phát và hóa chất lâm thao. video này sẽ giúp bạn khi bạn quên.
mình là thành viên mới không biết post tại đây đúng không. phiền admin xem và chuyển dùm. Thanhks!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop