Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

VILAS và ISO 17025

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Xem xong sẽ rõ

VILAS là tên viết tắt của Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn Việt Nam, được chính thức thành lập năm 1995 theo Quyết định 1962/QĐ-TCCBKH ngày 10/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Chưa tròn 10 tuổi, nhưng VILAS đã tự khẳng định thông qua việc thực hiện sứ mệnh thống nhất hoạt động công nhận trong cả nước và trong quá trình hoạt động luôn tuân thủ chuẩn mực Quốc tế: ISO/IEC Guide 58-Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn. Hiện VILAS thuộc Văn phòng Công nhận Chất lượng - BoA (BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC).

Chuẩn VILAS là gì?

Chuẩn VILAS được hiểu đầy đủ là chuẩn mực mà VILAS sử dụng như một loại “phương tiện” để “đo” năng lực các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn (PTN).

Là cơ quan công nhận của Việt Nam nhưng mang tầm quốc tế, VILAS đã sử dụng chuẩn mực quốc tế trong hoạt động đánh giá, công nhận PTN. Trước đây, chuẩn mực này là hướng dẫn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001. Ngày 15/12/1999, ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn), từ đó tiêu chuẩn này được coi là chuẩn mực Quốc tế để các cơ quan công nhận Quốc tế nói chung và VILAS nói riêng công nhận năng lực của PTN.

Vậy, chuẩn VILAS chính là tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (tương đương TCVN ISO/IEC 17025:2001).

Vì sao các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn Việt Nam cần đạt chuẩn VILAS?

Gần 20 năm qua, Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo hướng mở cửa, hội nhập, tích cực thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu. Để hoà vào “dòng chảy” AFTA, chủ động trong “sân chơi” WTO thì Việt Nam cần phải nắm chắc và vận dụng nhuần nhuyễn “luật chơi”, mà cụ thể là các hệ thống, các quy định, các công ước, hiệp định quốc tế, nhằm khai thác hiệu quả mặt tích cực của “tự do hoá thương mại” và hạn chế những tiêu cực, bất lợi có thể xảy ra.

Riêng trong lĩnh vực công nhận, các tổ chức công nhận quốc gia và quốc tế đang nỗ lực hoạt động để hướng tới mục tiêu: “Một chứng nhận/thử nghiệm, một chứng thư giám định được chấp nhận toàn cầu”. Đây cũng là ý nghĩa thể hiện vai trò của hoạt động công nhận trong việc giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí; xác lập uy tín của các phòng thử nghiệm /hiệu chuẩn đối với các khách hàng của họ (bao gồm cả các khách hàng trực tiếp và khách hàng gián tiếp).

Như vậy, rõ ràng việc phấn đấu trở thành các PTN được công nhận là một xu hướng tất yếu đối với các PTN, khi mà nền kinh tế thế giới đang “toàn cầu hoá” ngày càng mạnh mẽ. Mặt khác, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sẽ giúp PNT có cơ hội tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực, khẳng định độ tin cậy đối với kết quả các phép đo/thử. Điều quan trọng và đáng chú ý hơn cả là kết quả các phép đo/thử của các PTN được công nhận đã được Nhà nước thừa nhận về tính pháp lí. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 21/10/2004 vừa qua: “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Cần chuẩn bị gì để trở thành PTN được VILAS công nhận?

Phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn muốn được VILAS công nhận thì đương nhiên phải phù hợp với chuẩn mực của VILAS: Tiêu chuẩn ISO/IEC/17025. Bởi vậy lãnh đạo các bộ/ngành, các cơ quan/doanh nghiệp có PTN cũng như những người phụ trách và nhân viên PTN cần nắm vững đặc thù, các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Điều đáng buồn là lãnh đạo một số vụ, viện cũng như người phụ trách nhiều phòng thử nghiệm còn rất mơ hồ về hoạt động công nhận. Trong việc chọn, xây dựng một hệ thống chất lượng, có đơn vị chọn hệ thống ISO 9000 cho PTN mà không nhận thức được rằng việc làm này sẽ “vừa thiếu vừa thừa”. Bởi vậy, vấn đề chủ động nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức quyết tâm xây dựng PTN đạt chuẩn là sự chuẩn bị đầu tiên của các đối tượng có nhu cầu được công nhận. Các đối tượng này có thể là PTN của bên thứ nhất (phục vụ cho nhu cầu thử nghiệm/hiệu chuẩn nội bộ), có thể là PTN của bên thứ hai (khách hàng), còn phần lớn là PTN của bên thứ ba (các cơ quan quản lí, các viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm/hiệu chuẩn).

Về nhận thức, tiếp cận với ISO/IEC/17025 ta có thể thấy: những người xây dựng tiêu chuẩn này đã cung cấp cho các PTN cơ sở để chứng minh cả năng lực kĩ thuật lẫn năng lực quản lí của mình trong việc cung cấp các kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn có độ tin cậy cao. Còn ISO 9000 với các yêu cầu chung về quản lí chất lượng, việc áp dụng tiêu chuẩn này chỉtạo niềm tin vào năng lực quản lý chứ không chứng minh được năng lực kĩ thuật của PTN. Bởi vậy mà ISO/IEC/17025 (chứ không phải là ISO 9000) được các cơ quan công nhận quốc gia/quốc tế lựa chọn và coi là chuẩn mực trong hoạt động đánh giá, công nhận.

Sau khi đã tiếp cận, thấu hiểu các yêu cầu của ISO/IEC/17025, các nhà quản lí PTN cần xây dựng cho đơn vị mình những chính sách phù hợp: nâng cấp cơ sở hạ tầng; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đào tạo xây dựng đội ngũ nhân viên nắm vững phương pháp (thử nghiệm/hiệu chuẩn), thao tác thành thạo, biết tích luỹ kinh nghiệm và vươn lên nắm bắt, sử dụng các phép thử tiên tiến. Việc lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn (về phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn) cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và lĩnh vực thử nghiệm cũng rất quan trọng, bởi việc lựa chọn này liên quan trực tiếp tới khách hàng, tới hoạt động công nhận và tạo tiền đề cho việc thừa nhận đa phương.

Trong số hàng ngàn PTN của Việt Nam, hiện đã có 161 PTN được VILAS công nhận. Bằng việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị định 179/2004/NĐ-CP, chắc chắn hoạt động công nhận của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và hệ thống các PTN được công nhận sẽ đông đảo hơn, có uy tín cao hơn, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến trình hội nhập - phát triển.
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Trả lời câu hỏi của ĐBX về: VILAS và ISO 17025

Vilas là hậu ISO 17025. Nghĩa là, sau khi bạn lên kế hoạch và thực hiện đánh giá các hoạt động bên bạn đáp ứng hầu hết các yêu cầu của ISO 17025, bạn sẽ được tổ chức đánh giá chứng nhận bên bạn đã đạt tiêu chuẩn này bằng một tấm bìa thơm tho có chữ ký, con dấu, logo của bên chứng nhận hợp chuẩn. Kèm theo đó họ sẽ cấp cho bạn một mã số Vilas. Mã số này nằm bên dưới biểu tượng của tổ chức quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm ILAC.
Tại VN, tổ chức đánh giá thì nhiều như Quatest 3, Interterk, TUV,...tổ chức, đơn vị tư vấn thì càng nhiều như kiến cỏ và những tổ chức đánh giá làm được luôn việc này. NHƯNG tổ chức công nhận hợp chuẩn chỉ có 1 là BoA - Gọi tắt của cụm từ Văn phòng công nhận chất lượng VILAS - là đơn vị thành viên của ILAC tại VN.
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
TÌm đơn vị chứng nhận:

"Các đơn vị tư vấn thành lập thì nhiều còn bạn chưa nói về đơn vị chứng nhận ISO 17025, mình có thể liên lạc tại địa chỉ nào ? "

Bạn không cần phải tìm, bạn chỉ cần chuẩn bị: Tài lực, nhân lực là đủ
Trình tự:
1. thuê đơn vị hoặc cá nhân tư vấn tiêu chuẩn bạn cần.Trong hợp đồng điều khoản phải rõ ràng nhất là thời gian, nội dung tư vấn, giúp đỡ, hậu tư vấn....cho đến khi nào lấy được vilas thì mới hoàn thành hợp đồng.
2. Đơn vị/ cá nhân tư vấn sẽ đưa cho bạn 1 số lựa chọn về đơn vị đánh giá mà bạn nên thuê, bạn cần cân nhắc về lợi ích, mục tiêu...
3. Đơn vị đánh giá bạn sẽ đưa cho bạn bản chứng nhận của tổ chức công nhận vilas (tiêu chuẩn khác cũng vậy), bạn mất phí cho tiêu chuẩn đó với đơn vị công nhận (nếu hợp đồng là bạn trả phí).
-> bạn tìm đơn vị chứng nhận để làm gì trong khi cái bạn cần là ....lo cho tốt với đơn vị đánh giá tổ chức của bạn!
Vài lời mạo muội!
 

duypv

New Member
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Đối với ISO 17025, thì Tổ chức đánh giá cấp công nhận chứ không phải chứng nhận, do đó các Tổ chức như DAS, DNV không có thẩm quyền để cấp công nhận ISO 17025 cho các phòng thí nghiệm
Hiện nay, ở Việt Nam chỉ có duy nhất Tổ chức BOA- Văn Phòng công nhận chất lượng - Tổng cục tiêu chuẩn VN được đánh giá cấp công nhận
Vừa qua có nghe Tổ chức Vinacert cũng được cấp công nhận này ( nhưng chưa xác thực thông tin)
Có thông tin cần trao đổi, mail: phamduyimc@gmail.com
 
Top